Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu belpol24.pl

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.belpol24.pl - zwanego dalej: Sklepem Internetowym.

2. Właścicielem i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest BELPOL Wiesław Rakowski z siedzibą w Sułkowicach, ul. Cicha18 05-650 Chynów na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 300787 dokonanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, REGON 012024959, NIP 123-000-47-98

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Belpol Wiesław Rakowski dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy www.belpol24.pl.

5. Belpol zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

adres e-mail oraz samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: nazwę firmy i numer NIP.

7. Dane Klienta mogą zostać przekazane:

  • firmom kurierskim w celu wykonania Umowy dostarczenie zakupionych towarów
  • doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy
  • podmiotom świadczącym na rzecz Belpol usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane dane osobowe oraz usługi hostingu

8. Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane Klienta przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy.

10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

11. Przekazane dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwi założenie konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia uniemożliwi dokonanie przez Klienta zakupów.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:

prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO). Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił Belpol. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, jednakże nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Belpol zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO,
  • prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” - (podstawa prawna: art. 17 RODO). Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO),
  • prawo dostępu do danych (podstawa prawna: art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

13. Z powyższych praw Klient może skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem belpol@belpol.waw.pl lub kontakt pisemny: Belpol Wiesław Rakowski Sułkowice, ul. Cicha 18 05-650 Chynów

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl