Producenci
Regulamin zakupów

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.belpol24.pl Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy , działający pod adresem www.belpol24.pl prowadzony jest przez firmę BELPOL Wiesław Rakowski z siedzibą w Sułkowice, ul. Cicha 18 05-650 Chynów na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 300787 dokonanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, REGON 012024959, NIP 123-000-47-98.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronie www.belpol24.pl jest firma BELPOL Wiesław Rakowski z siedzibą w Sułkowicach, ul. Cicha 18 05-650 Chynów - zwana dalej Sprzedawcą.

 

§ 2. DEFINICJE

1. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów

2. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje Transakcji lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę

5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, sporządzone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza w Sklepie internetowym.

§ 3.OFERTA

1. Wszystkie ceny produktów umieszczone na stronie www.belpol24.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które zależą od wybranej opcji dostawy i płatności i są podawane po skompletowaniu towarów w koszyku lub w szczególnych przypadkach po indywidualnym ustaleniu z Klientem.

2. Produkty oferowane na stronach sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.

3. Informacja o cenie podana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji ma charakter wiążący i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie, które mogą się pojawić po złożeniu zamówienia.

4. Mimo dołożenia wszelkich starań informujemy, że zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą się różnic od rzeczywistego ich wyglądu. Fotografie, proporcje, kolorystyka produktów na zdjęciach są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu i mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z naszą firmą.

5. Dostarczenie zamówionego towaru następuje w ciągu 2 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie niezwłocznie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeśli nie wyrazi zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować z całego zamówienia lub tylko z pozycji , które w danej chwili są niedostępne.

6. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres podany w formularzu, chyba że Klient poda inny adres do wysyłki.

§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Podstawą do zawarcia transakcji w sklepie www.belpol24.pl jest potwierdzone zamówienie celu złożenia zamówienia Klient nie ma obowiązku zakładania konta w naszym sklepie. Konieczne jest jednak aby wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru.

2. Składanie zamówienia odbywa się poprzez :

• dodanie wybranego produktu do koszyka, wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.belpol24.pl i podanie danych niezbędnych do weryfikacji i realizacji zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia na adres email podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia

• poprzez e-mail wysłany na adres belpol@belpol.waw.pl bez wcześniejszej rejestracji. W tym przypadku pracownik potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji i określi termin jego realizacji

• telefonicznie pod nr tel.: +48 602 260 848 lub +48 22 670 06 58 w godz. 10:00-17:00 od poniedziałku do piątku

§ 5. DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

1. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (zwykle do 2 roboczych) lub Poczty Polskiej.

2. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy przy ul. Kobielskiej 47/51 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-17:00

3. Paczki o masie do 5 kg wysyłane są Pocztą Polską lub firmą kurierską.

4. Paczki standard o masie powyżej 5 kg wysyłane są firmą kurierską. Podana cena dotyczy przesyłek o masie do 31,5 kg.

Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności:

Kurier UPS Przelew/payU :16,00 zł, pobranie 25,00 zł

Poczta Polska Przelew/payU: 14,50 zł, pobranie 21,00 zł

W przypadku wagi przesyłki przekraczającej podane wielkości, koszty transportu zostaną ustalone indywidualnie o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku przyjęcia przesyłki i stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia.

§ 6. PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności :

• - gotówką (odbiór osobisty)

• - płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU - (PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony).

• - za pobraniem

• - przelew (faktura Pro Forma) – wysyłka towaru następuje po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy:

Dane do przelewu:

ING Bank Śląski PL 51 1050 1025 1000 0023 0649 4077

BELPOL Wiesław Rakowski

Sułkowice, ul Cicha 18

05-650 Chynów

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko/nazwę firmy oraz numer zamówienia. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient sklepu www.belpol24.pl będący konsumentem (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w naszym sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

 • w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,
 • w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów
 • w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować sklep www.belpol24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne są zmiany wynikające ze zwykłego zarządu towarem w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W szczególności Klient powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty. Klient pokrywa wszelkie koszt związane ze zwrotem towaru z tytułu odstąpienia od umowy, tj. koszty zapakowania, zabezpieczenia i wysłania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i wysłać lub dostarczyć do firmy BELPOL na adres:

BELPOL (wejście APS)

ul. Kobielska 47/51

04-371 Warszawa - z dopiskiem ZWROT

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep www.belpol24.pl został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sklep www.belpol24.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA

§ 8. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tej samej chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę:

 • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru
 •  uszkodzeń mechanicznych
 •  uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru,
 •  używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem

3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres:

BELPOL (wejście APS)

ul. Kobielska 47/51

04-371 Warszawa

Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.

Rekomendujemy Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).

4. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru

5. Wszystkie towary oferowane na www.belpol24.pl są objęte gwarancją producenta. Reklamowany towar należy odesłać na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym całkowite bezpieczeństwo podczas transportu. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia towaru, ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosi reklamujący. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu, opis uszkodzenia oraz żądania związane z wadliwym towarem i przesłać na adres:

BELPOL (wejście APS)

ul. Kobielska 47/51

04-371 Warszawa

6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

7. W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo żądać: naprawy, wymiany na inny – wolny od wad, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA

 

§ 9.POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.belpol24.pl - zwanego dalej: Sklepem Internetowym.

2. Właścicielem i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest BELPOL Wiesław Rakowski z siedzibą w Sułkowicach, ul. Cicha18 05-650 Chynów na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 300787 dokonanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, REGON 012024959, NIP 123-000-47-98

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Belpol Wiesław Rakowski dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy www.belpol24.pl.

5. Belpol zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

adres e-mail oraz samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: nazwę firmy i numer NIP.

7. Dane Klienta mogą zostać przekazane:

 • firmom kurierskim w celu wykonania Umowy dostarczenie zakupionych towarów
 • doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń wynikających Umowy
 • podmiotom świadczącym na rzecz Belpol usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane dane osobowe oraz usługi hostingu

8. Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane Klienta przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy.

10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

11. Przekazane dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwi założenie konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia uniemożliwi dokonanie przez Klienta zakupów.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:

prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO). Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił Belpol. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, jednakże nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Belpol zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO0
 • prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” - (podstawa prawna: art. 17 RODO). Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO)
 • prawo dostępu do danych (podstawa prawna: art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO)
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

13. Z powyższych praw Klient może skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem belpol@belpol.waw.pl lub kontakt pisemny: Belpol Wiesław Rakowski Sułkowice, ul. Cicha 18 05-650 Chynów 

§ 10. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w belpol24.pl. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu. 

2. Sprzedawca po dokonaniu zakupu wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w belpol24.pl

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę na stronie sklepu oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w belpol24.pl. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa polskiego

3. Spory pomiędzy Klientem a firma Belpol, wynikające ze złożonego zamówienia będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl