Producenci
Reklamacje i zwroty

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient sklepu www.belpol24.pl będący konsumentem (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w naszym sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

  • w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,
  • w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów
  • w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować sklep www.belpol24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym (dopuszczalne są zmiany wynikające ze zwykłego zarządu towarem w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W szczególności Klient powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty. Klient pokrywa wszelkie koszt związane ze zwrotem towaru z tytułu odstąpienia od umowy, tj. koszty zapakowania, zabezpieczenia i wysłania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i wysłać lub dostarczyć do firmy BELPOL na adres:

BELPOL (wejście APS)

ul. Kobielska 47/51

04-371 Warszawa - z dopiskiem ZWROT

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep www.belpol24.pl został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Sklep www.belpol24.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA

§ 8. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tej samej chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę: 

uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru 

uszkodzeń mechanicznych 

uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru

używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem

3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres:

BELPOL (wejście APS)

ul. Kobielska 47/51

04-371 Warszawa

Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.

Rekomendujemy Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).

4. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

5. Wszystkie towary oferowane na www.belpol24.pl są objęte gwarancją producenta. Reklamowany towar należy odesłać na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym całkowite bezpieczeństwo podczas transportu. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia towaru, ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosi reklamujący. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu, opis uszkodzenia oraz żądania związane z wadliwym towarem i przesłać na adres:

BELPOL (wejście APS)

ul. Kobielska 47/51

04-371 Warszawa

6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

7. W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo żądać: naprawy, wymiany na inny – wolny od wad, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

Klient może zgłosić reklamację na poniższym formularzu, ale nie musi.

 FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl